Voor spoed bel 24/7085 060 8112

Bedrijfsbrandweer

Zoekt u repressieve brandwachten omdat uw onderneming verplicht is een bedrijfsbrandweer te hebben? Brandwacht Vandaag is dan de ideale partner voor u. Onze veiligheidsprofessionals zijn allemaal volledig opgeleid en beschikken over ervaring bij de brandweer. Neem nu contact met ons op voor 24/7 assistentie, en binnen 2 uur kunnen de repressieve brandwachten ter plaatse zijn.

Repressieve brandweerlieden

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarbij het essentieel is om snel een operationele bedrijfsbrandweer op te zetten, mogelijk tijdelijk. Dit kan nodig zijn voor speciale projecten zoals een fabriekssluiting of groot onderhoud. Soms is de oprichting van een directe bedrijfsbrandweer vereist door regelgeving of handhaving. In al deze gevallen biedt Brandwacht Vandaag een complete oplossing voor een efficiënte bedrijfsbrandweer. Wij leveren ervaren, opgeleide repressieve brandwachten gespecialiseerd in de industrie. Daarnaast zorgen wij voor essentiële materialen, waaronder voertuigen met volledige uitrusting, persoonlijke veiligheidsuitrusting en andere benodigdheden voor een effectief brandweerteam.

Ondersteuning van uw bedrijfsbrandweer

Brandwacht Vandaag ondersteund bij het operationeel houden en onderhouden van bedrijfsbrandweerkorpsen. Ons team bestaat uit rijksgediplomeerde brandwachten die in staat zijn verschillende rollen binnen een bedrijfsbrandweer te vervullen, zoals brandweerchauffeur, manschap of bevelvoerder. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het volledig opzetten en onderhouden van de structuur en organisatie van een bedrijfsbrandweer.

Daarom kiest u voor onze repressieve brandwachten

Veiligheidsprofessional nodig?

U wilt een offerte aanvragen voor de dienstverlening van Brandwacht Vandaag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u verzoeken om de offerte aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen 24 uur contact met u op. Alvast bedankt voor de aanvraag!

Onze aanpak

Overleg

We vernemen graag met welke situatie u te maken heeft, en hoe wij u kunnen bijstaan. We adviseren u vervolgens over hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Offerte en plan

U ontvangt na goed overleg een gedetailleerd voorstel met daarin het plan van aanpak en de voorziene kosten.

Selectie

Indien u akkoord bent met het voorstel gaan wij voor u aan de slag. We zoeken op basis van uw specifieke situatie de veiligheidsprofessional(s) die op uw opdracht aansluit.

Uitvoer

Nadat er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de veiligheidsprofessional(s) gebriefd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen bezig te zijn om wetten en regelingen na te leven. Brandwacht Vandaag houdt ook rekening met de wereld om haar heen. Als organisatie letten we erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden tegelijkertijd ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze repressieve brandwachten of over de dienstverlening in het algemeen neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Chaïm Benistant
Eigenaar Brandwachtvandaag.nl

Veelgestelde vragen

Bedrijven die bij brand of ongeval een groot gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid, kunnen door een veiligheidsregio als bedrijfsbrandweerplichtig worden aangemerkt. Deze bedrijven moeten continu over een bepaald aantal brandweerlieden en materialen beschikken om direct te kunnen reageren bij calamiteiten zoals brand of incidenten met gevaarlijke stoffen.

Dit is noodzakelijk bij specifieke werkzaamheden zoals een shutdown of groot onderhoud, of als gevolg van een handhavingsprocedure. Brandwacht Vandaag kan in deze gevallen zorgen voor een volledig functionerende bedrijfsbrandweer, inclusief ervaren brandwachten, voertuigen, persoonlijke beschermingsmiddelen en alle benodigde materialen.

Als een bedrijf niet beschikt over een eigen bedrijfsbrandweer, kan Brandwacht Vandaag snel brandwachten en materieel leveren om verdere branden of ongevallen te voorkomen en te voldoen aan vergunningseisen.

Veel bedrijven vinden het lastig om een bedrijfsbrandweer operationeel te houden vanwege de afname van het aantal aanwezige medewerkers door geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Dit vermindert het aantal personen die de brandweerorganisatie in stand kunnen houden.

Brandwacht Vandaag biedt ondersteuning door het leveren van repressieve brandwachten die diverse functies binnen een bedrijfsbrandweer kunnen vervullen, zoals manschap, chauffeur, of bevelvoerder. Ze kunnen ook helpen bij het opzetten en in stand houden van een bedrijfsbrandweer-inrichting.

Bij tijdelijke onderbezetting van een bedrijfsbrandweer kan Brandwacht Vandaag één of meerdere repressieve brandwachten leveren. We streven ernaar om zoveel mogelijk dezelfde veiligheidsprofessionals in te zetten om bedrijfsspecifieke kennis op te bouwen.