Voor spoed bel 24/7085 060 8112

Bedrijfshulpverleners

Heeft u een bedrijfshulpverlener nodig? Wij verhuren gekwalificeerde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aan diverse organisaties. De BHV’ers van Brandwacht Vandaag voldoen aan alle eisen en zijn veelal ervaren brandwachten. Neem nu contact met ons op voor 24/7 assistentie, en binnen 2 uur kunnen de bedrijfshulpverleners ter plaatse zijn.

Bedrijfshulpverleners bij onderbezetting en events

De bedrijfshulpverleners van Brandwacht Vandaag zijn opgeleid om in geval van nood medewerkers, klanten en/of bezoekers in veiligheid te brengen. De BHV’ers weten bijvoorbeeld hoe bij een beginnende brand een blussing te verrichten en bij een ongeval eerst hulp te verlenen. 

Omdat elke seconde in een noodsituatie telt

De bedrijfshulpverleners van Brandwacht Vandaag verlenen eerste hulp, bestrijden beginnende branden, begeleiden ontruimingen en communiceren met hulpdiensten. De BHV’ers zijn opgeleid en dragen bij aan een veiligere werkomgeving.

Daarom kiest u voor onze bedrijfshulpverleners

Veiligheidsprofessional nodig?

U wilt een offerte aanvragen voor de dienstverlening van Brandwacht Vandaag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u verzoeken om de offerte aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen 24 uur contact met u op. Alvast bedankt voor de aanvraag!

Onze aanpak

Overleg

We vernemen graag met welke situatie u te maken heeft, en hoe wij u kunnen bijstaan. We adviseren u vervolgens over hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Offerte en plan

U ontvangt na goed overleg een gedetailleerd voorstel met daarin het plan van aanpak en de voorziene kosten.

Selectie

Indien u akkoord bent met het voorstel gaan wij voor u aan de slag. We zoeken op basis van uw specifieke situatie de veiligheidsprofessional(s) die op uw opdracht aansluit.

Uitvoer

Nadat er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de veiligheidsprofessional(s) gebriefd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen bezig te zijn om wetten en regelingen na te leven. Brandwacht Vandaag houdt ook rekening met de wereld om haar heen. Als organisatie letten we erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden tegelijkertijd ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze bedrijfshulpverleners of over de dienstverlening in het algemeen neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Chaïm Benistant
Eigenaar Brandwachtvandaag.nl

Veelgestelde vragen

Een bedrijfshulpverlener, afgekort BHV’er, is een veiligheidsprofessional die is opgeleid om in geval van nood of calamiteit binnen een bedrijf adequaat te kunnen handelen. Denk hierbij aan het verlenen van eerste hulp, het ontruimen van het pand en het beperken en bestrijden van een beginnende brand. BHV’ers zijn essentieel voor de veiligheid binnen een bedrijf en dragen bij aan een veilige werkomgeving voor alle werknemers. 

De werkzaamheden van een bedrijfshulpverlener zijn zeer divers en omvatten onder andere:

  1. Het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers van een ongeval of calamiteit.
  2. Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
  3. Het ontruimen van het pand in geval van nood of dreigend gevaar.
  4. Het alarmeren van hulpdiensten en coördineren van de hulpverlening.
  5. Het verstrekken van informatie aan werknemers over veiligheid en preventie.

De BHV’er is getraind om snel en effectief te handelen in noodsituaties en is hierdoor van onschatbare waarde voor de veiligheid van werknemers en bezoekers binnen uw organisatie.

Let op! Een bedrijfshulpverlener is geen professionele hulpverlener. Een BHV’er mag zichzelf derhalve niet in gevaar brengen bij het helpen van uw medewerkers en bezoekers.

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) en een rijksgediplomeerde brandwacht hebben beide als taak om de veiligheid binnen een organisatie te waarborgen, maar er zijn enkele verschillen tussen de twee rollen.

Een bedrijfshulpverlener is iemand die is opgeleid om eerste hulp te verlenen bij ongevallen, branden van kleine aard te bestrijden en te alarmeren, en om evacuaties te coördineren. BHV’ers worden getraind om snel te reageren op noodsituaties en om de veiligheid van de medewerkers en bezoekers te waarborgen. Ze hebben vaak kennis van EHBO, brandbestrijding en beschikken over communicatievaardigheden om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties.

Een rijksgediplomeerde brandwacht is een professional die specifiek is opgeleid om brandveiligheidstaken uit te voeren op locaties waar brandrisico’s aanwezig zijn. Ze hebben meestal een uitgebreidere opleiding en training gehad dan een BHV’er. Rijksgediplomeerde brandwachten worden vaak ingezet op grote bouwplaatsen, binnen bijvoorbeeld de industrie en zorg of evenementen waar een verhoogd risico op brand aanwezig is. Ze zijn gespecialiseerd in het controleren van brandveiligheidsmaatregelen, het uitvoeren van brandpreventie-inspecties en het nemen van adequate maatregelen bij brand.

Ja, volgens de Arbowet zijn organisaties verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dit houdt in dat er voldoende bedrijfshulpverleners opgeleid en aangesteld moeten worden om de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Het aantal BHV’ers dat nodig is, hangt af van de grootte van de organisatie en de risico’s die daarbij komen kijken.

Verder dienen bedrijven een BHV-plan te hebben waarin staat beschreven hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke maatregelen er zijn genomen om noodsituaties te voorkomen en te bestrijden. Een bedrijfshulpverlener is dus niet alleen belangrijk voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers, maar is  ook wettelijk vereist.