Voor spoed bel 24/7085 060 8112

Bouwkundige brandpreventie

Elke organisatie begrijpt de noodzaak om te voldoen aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat het Bouwbesluit 2012 heeft vervangen, om een gebouw legaal te mogen gebruiken. Tijdens inspecties kan het voorkomen dat u een bouwkundige aanwijzing ontvangt, die zo snel mogelijk moet worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld, als uw gebouw niet voldoet aan de vereisten voor compartimentsscheidingen, kan dit leiden tot een bouwkundige brandpreventieaanwijzing.

Wat is bouwkundige brandpreventie?

Brandpreventie is een allesomvattend begrip, dat zowel betrekking heeft op het voorkomen van brand door de installatie van geschikte alarmsystemen, rookmelders en sprinklersystemen, als op het doven van opkomende branden met blusmiddelen. Binnen de bouwsector zijn tal van activiteiten gerelateerd aan hitte en elektriciteit, waardoor doeltreffende brandpreventie van essentieel belang is. Wenst u meer te weten over de regels waaraan uw bouwlocatie moet voldoen? Onze rijksgediplomeerde brandwachten staan klaar om u te adviseren.

Brandwacht nodig?

Indien u een bouwkundige aanwijzing heeft ontvangen en op zoek bent naar bouwkundige brandpreventie, bent u bij Brandwacht Vandaag aan het juiste adres. U kunt onze brandwachtdiensten inschakelen, maar u bent ook welkom om advies in te winnen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen de meest geschikte oplossingen voor uw situatie kunnen bespreken.

Daarom kiest u voor onze rijksgediplomeerde brandwachten

Veiligheidsprofessional nodig?

U wilt een offerte aanvragen voor de dienstverlening van Brandwacht Vandaag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u verzoeken om de offerte aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen 24 uur contact met u op. Alvast bedankt voor de aanvraag!

Onze aanpak

Overleg

We vernemen graag met welke situatie u te maken heeft, en hoe wij u kunnen bijstaan. We adviseren u vervolgens over hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Offerte en plan

U ontvangt na goed overleg een gedetailleerd voorstel met daarin het plan van aanpak en de voorziene kosten.

Selectie

Indien u akkoord bent met het voorstel gaan wij voor u aan de slag. We zoeken op basis van uw specifieke situatie de veiligheidsprofessional(s) die op uw opdracht aansluit.

Uitvoer

Nadat er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de veiligheidsprofessional(s) gebriefd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen bezig te zijn om wetten en regelingen na te leven. Brandwacht Vandaag houdt ook rekening met de wereld om haar heen. Als organisatie letten we erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden tegelijkertijd ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze rijksgediplomeerde brandwachten of over de dienstverlening in het algemeen neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Chaïm Benistant
Eigenaar Brandwachtvandaag.nl

Veelgestelde vragen

Als een gebouw niet voldoet aan de eisen van Bbl, zoals bij het ontbreken van adequate compartimentsscheidingen, kan er een bouwkundige aanwijzing voor brandpreventie volgen. Dit betekent dat er onmiddellijke aanpassingen nodig zijn om aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Rijksgediplomeerde brandwachten zijn cruciaal in gebouwen die een bouwkundige brandaanwijzing hebben gekregen. De veiligheidsprofessionals patrouilleren en vormen een aanvulling op de brandmeldinstallatie, waardoor de veiligheid wordt verhoogd totdat de noodzakelijke aanpassingen volledig zijn uitgevoerd.

Brandpreventie in de bouw is veelomvattend en omvat het installeren van alarmsystemen, rookmelders en sprinklersystemen om brand te voorkomen, evenals het gebruik van blusmiddelen om beginnende branden te doven. Dit is vooral belangrijk in de bouw waar veel met hitte en elektriciteit wordt gewerkt.

Rijksgediplomeerde brandwachten kunnen gedetailleerde informatie verstrekken over de specifieke regelgeving waaraan een bouwplaat moet voldoen voor brandveiligheid. De veiligheidsprofessionals kunnen u adviseren over de benodigde veiligheidsmaatregelen en instructies geven voor een veilige bouwomgeving.

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) en een rijksgediplomeerde brandwacht hebben beide als taak om de veiligheid binnen een organisatie te waarborgen, maar er zijn enkele verschillen tussen de twee rollen.

Een bedrijfshulpverlener is iemand die is opgeleid om eerste hulp te verlenen bij ongevallen, branden van kleine aard te bestrijden en te alarmeren, en om evacuaties te coördineren. BHV’ers worden getraind om snel te reageren op noodsituaties en om de veiligheid van de medewerkers en bezoekers te waarborgen. Ze hebben vaak kennis van EHBO, brandbestrijding en beschikken over communicatievaardigheden om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties.

Een rijksgediplomeerde brandwacht is een professional die specifiek is opgeleid om brandveiligheidstaken uit te voeren op locaties waar brandrisico’s aanwezig zijn. Ze hebben meestal een uitgebreidere opleiding en training gehad dan een BHV’er. Rijksgediplomeerde brandwachten worden vaak ingezet op grote bouwplaatsen, binnen bijvoorbeeld de industrie en zorg of evenementen waar een verhoogd risico op brand aanwezig is. Ze zijn gespecialiseerd in het controleren van brandveiligheidsmaatregelen, het uitvoeren van brandpreventie-inspecties en het nemen van adequate maatregelen bij brand.

Een middelbare veiligheidskundige (MVK’er) is een expert in veiligheidsmanagement die kan adviseren over de noodzakelijke veiligheidsaanpassingen op een bouwplaats. De veiligheidsprofessionals bieden deskundig advies en instructies over brandveiligheid, gebaseerd op hun uitgebreide ervaring en kennis.