Voor spoed bel 24/7085 060 8112

Brandpreventie

Brandpreventie is een essentieel aspect voor bedrijven. We begrijpen dat de veiligheid van uw medewerkers uw hoogste prioriteit is. Bovendien is het bij wet verplicht om in elk bedrijfspand, of het nu een kantoor of een fabriekshal is, duidelijke vluchtroutes aan te geven en effectieve brandpreventiemiddelen te installeren. Bent u op zoek naar een rijksgediplomeerde brandwacht, industriële brandwacht of een bedrijfshulpverlener? Uw zorg voor veiligheid en wettelijke naleving staat bij ons voorop.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat het Bouwbesluit 2012 vervangt, specificeert vereisten met betrekking tot het aantal benodigde rookmelders, alarmen, sprinklersystemen en droge blusleidingen om brand te voorkomen. Daarnaast regelt het ook het aantal verplichte vluchtroutes en de voorschriften voor het periodiek controleren en testen van deze brandpreventieproducten. Zorg ervoor dat u volledig op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving om brandrisico’s te minimaliseren.

De rijksgediplomeerde brandwacht

Voor brandpreventie tijdens storingen of onderhoud zijn de rijksgediplomeerde brandwachten van Brandwacht Vandaag onmisbaar. De brandwachten zijn opgeleid door de brandweer, hierdoor zijn ze erkend door gemeenten en verzekeraars. Velen zijn eveneens vrijwilliger of hebben een achtergrond bij een beroepskorps. De brandwachten van Brandwacht Vandaag weten welke stappen moeten worden ondernomen als het aankomt op brandpreventie, brandveiligheid en brandbestrijding. 

Toezicht tijdens werkzaamheden

De industriële brandwachten van Brandwacht Vandaag houden toezicht bij projecten en locaties met een verhoogd brandrisico. Deze brandwachten zijn ervaren in het gebruik van kleine blusmiddelen, het uitvoeren van gasmetingen, bedrijfshulpverlening,  en het adequaat reageren tijdens noodgevallen en calamiteiten. Deze professionals staan ook bekend als heetwerkwachten.

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverleners van Brandwacht Vandaag zijn opgeleid in het evacueren van medewerkers, klanten en bezoekers tijdens noodsituaties. Ze zijn vaardig in het uitvoeren van eerste hulp bij ongevallen en het bestrijden van beginnende branden.

Daarom kiest u voor Brandwacht Vandaag

Veiligheidsprofessional nodig?

U wilt een offerte aanvragen voor de dienstverlening van Brandwacht Vandaag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u verzoeken om de offerte aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen 24 uur contact met u op. Alvast bedankt voor de aanvraag!

Onze aanpak

Overleg

We vernemen graag met welke situatie u te maken heeft, en hoe wij u kunnen bijstaan. We adviseren u vervolgens over hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Offerte en plan

U ontvangt na goed overleg een gedetailleerd voorstel met daarin het plan van aanpak en de voorziene kosten.

Selectie

Indien u akkoord bent met het voorstel gaan wij voor u aan de slag. We zoeken op basis van uw specifieke situatie de veiligheidsprofessional(s) die op uw opdracht aansluit.

Uitvoer

Nadat er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de veiligheidsprofessional(s) gebriefd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen bezig te zijn om wetten en regelingen na te leven. Brandwacht Vandaag houdt ook rekening met de wereld om haar heen. Als organisatie letten we erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden tegelijkertijd ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze veiligheidsprofessionals of over de dienstverlening in het algemeen neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Chaïm Benistant
Eigenaar Brandwachtvandaag.nl

Veelgestelde vragen

Het Bbl, dat het Bouwbesluit 2012 vervangt, specificeert de voorwaarden voor het aantal en de plaatsing van rookmelders, alarmen, sprinklersystemen en droge blusleidingen in bouwwerken om brand te voorkomen. Ook zijn er richtlijnen voor het aantal vereiste vluchtroutes en de regelgeving rondom het controleren en testen van deze brandpreventieproducten.

Ja, voor alle bedrijfspanden, van kantoren tot fabriekshallen, is het wettelijk verplicht om vluchtroutes aan te duiden en brandpreventiemiddelen te installeren. Dit is essentieel om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Tijdens storingen of onderhoud van de brandmeldinstallatie is het inzetten van rijksgediplomeerde brandwachten een essentiële brandpreventiemaatregel. Deze brandwachten zijn opgeleid in brandpreventie, brandbestrijding en brandveiligheid, en kunnen de functies van het systeem tijdelijk overnemen.

Het is cruciaal om gevaarlijke stoffen volgens de wetgeving van het Bbl op te slaan om incidenten te voorkomen. Medewerkers die met deze stoffen werken, dienen goed geïnformeerd te zijn over de juiste omgangsmethoden. Brandwachten kunnen bedrijven adviseren over het veilig werken met deze stoffen.

Wanneer een brandmeldinstallatie zoals rookmelders, alarmen of sprinklersystemen door storing of onderhoud niet functioneert, is het verplicht om één of meerdere rijksgediplomeerde brandwachten in te zetten. Deze brandwachten nemen tijdelijk de functie van de installatie over om de veiligheid te waarborgen.