Voor spoed bel 24/7085 060 8112

Onderhoudswerkzaamheden

Het verrichten van onderhoud aan gebouwen of technische installaties brengt soms een hoger risico op brand of andere incidenten met zich mee. Werkzaamheden die veel vonken en hitte genereren, bekend als ‘heetwerk’ zoals lassen of slijpen, kunnen bij onzorgvuldig handelen leiden tot brand. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om delen van een brandmeldsysteem tijdelijk uit te schakelen. In sommige situaties is er sprake van beide scenario’s, vooral als er tijdens het werk rook- of stofontwikkeling wordt verwacht. De Brandwacht Vandaag biedt deskundig toezicht om ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Toezicht bij Heetwerk

Tijdens las-, slijp- en snijbrandwerkzaamheden wordt veel hitte geproduceerd, wat een duidelijk risico op brand vormt, vooral in de nabijheid van brandbare materialen. Vaak vereisen verzekeraars daarom de aanwezigheid van een of meer brandwachten bij deze werkzaamheden.

Voordat het werk begint, worden de uitvoeringswijze van de werkzaamheden en de methodes om deze zo veilig mogelijk te laten verlopen besproken. Gedurende het werk blijft de brandwacht voortdurend toezicht houden. Indien de brandwacht een risicovolle situatie opmerkt, wordt er direct ingegrepen, waarbij het werk eventueel wordt stopgezet totdat het veilig is om door te gaan. In het geval dat er toch een klein brandje ontstaat, zal de brandwacht proberen dit te blussen met een geschikt blusmiddel.

Compartimentscheidingen en het Bouwbesluit

Tijdens de bouwfase van een gebouw worden compartimentscheidingen aangebracht om snelle verspreiding van brand te voorkomen. De vereisten voor deze scheidingen zijn juridisch vastgesteld in het Bouwbesluit, onder de noemer WBDBO. Het kan gebeuren dat deze brandwerende scheidingen tijdens onderhoudswerkzaamheden worden aangetast, waardoor het gebouw tijdelijk niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Volgens de gelijkwaardigheidsregels, die wettelijk zijn vastgelegd, kan dan besloten worden om één of meerdere brandwachten in te zetten om het risico op brand te verkleinen.

Daarom kiest u voor onze rijksgediplomeerde brandwachten

Veiligheidsprofessional nodig?

U wilt een offerte aanvragen voor de dienstverlening van Brandwacht Vandaag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u verzoeken om de offerte aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen 24 uur contact met u op. Alvast bedankt voor de aanvraag!

Onze aanpak

Overleg

We vernemen graag met welke situatie u te maken heeft, en hoe wij u kunnen bijstaan. We adviseren u vervolgens over hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Offerte en plan

U ontvangt na goed overleg een gedetailleerd voorstel met daarin het plan van aanpak en de voorziene kosten.

Selectie

Indien u akkoord bent met het voorstel gaan wij voor u aan de slag. We zoeken op basis van uw specifieke situatie de veiligheidsprofessional(s) die op uw opdracht aansluit.

Uitvoer

Nadat er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de veiligheidsprofessional(s) gebriefd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen bezig te zijn om wetten en regelingen na te leven. Brandwacht Vandaag houdt ook rekening met de wereld om haar heen. Als organisatie letten we erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden tegelijkertijd ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze rijksgediplomeerde brandwachten of over de dienstverlening in het algemeen neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Chaïm Benistant
Eigenaar Brandwachtvandaag.nl

Veelgestelde vragen

Onderhoudswerkzaamheden, zoals las-, slijp- en snijbrandwerk, genereren vonken en hitte en kunnen brand veroorzaken, vooral als ze in de nabijheid van brandbare materialen worden uitgevoerd. Daarnaast kan het soms nodig zijn om delen van brandmeldinstallaties uit te schakelen, wat ook het risico verhoogt.

Brandwachten houden continu toezicht tijdens werkzaamheden. Ze werken preventief door vooraf met monteurs te overleggen over veilige werkmethoden en grijpen in bij onveilige situaties, waaronder het doven van beginnende branden.

Brandwacht Vandaag maakt gebruik van warmtebeeldcamera’s en gasdetectieapparatuur om beginnende branden en andere gevaarlijke situaties die niet direct zichtbaar zijn, te detecteren.

Nee, continu toezicht is niet altijd nodig, bijvoorbeeld bij niet-brandgevaarlijke sloopwerkzaamheden. Echter, als de brandmeldinstallatie en/of sprinklerinstallatie is uitgeschakeld, is toezicht op brandveiligheid noodzakelijk.

Als compartimentscheidingen worden doorbroken, voldoet het pand tijdelijk niet aan het bouwbesluit. In zulke gevallen kan het inzetten van één of meerdere rijksgediplomeerde brandwachten op basis van gelijkwaardigheidsregels vereist zijn om het brandgevaar te minimaliseren.

Als een brandmeldinstallatie niet functioneert, bijvoorbeeld door een storing of onderhoud, worden rijksgediplomeerde brandwachten ingezet om de functie van de installatie over te nemen en de veiligheid te waarborgen, zoals vereist door de brandweer, gemeente en verzekeraars.

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) en een rijksgediplomeerde brandwacht hebben beide als taak om de veiligheid binnen een organisatie te waarborgen, maar er zijn enkele verschillen tussen de twee rollen.

Een bedrijfshulpverlener is iemand die is opgeleid om eerste hulp te verlenen bij ongevallen, branden van kleine aard te bestrijden en te alarmeren, en om evacuaties te coördineren. BHV’ers worden getraind om snel te reageren op noodsituaties en om de veiligheid van de medewerkers en bezoekers te waarborgen. Ze hebben vaak kennis van EHBO, brandbestrijding en beschikken over communicatievaardigheden om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties.

Een rijksgediplomeerde brandwacht is een professional die specifiek is opgeleid om brandveiligheidstaken uit te voeren op locaties waar brandrisico’s aanwezig zijn. Ze hebben meestal een uitgebreidere opleiding en training gehad dan een BHV’er. Rijksgediplomeerde brandwachten worden vaak ingezet op grote bouwplaatsen, binnen bijvoorbeeld de industrie en zorg of evenementen waar een verhoogd risico op brand aanwezig is. Ze zijn gespecialiseerd in het controleren van brandveiligheidsmaatregelen, het uitvoeren van brandpreventie-inspecties en het nemen van adequate maatregelen bij brand.