Voor spoed bel 24/7085 060 8112

Brandveiligheidstoezicht

Een defecte brandmeldinstallatie, een niet-werkend sprinklersysteem, afgekeurde compartimentscheidingen, of nazorg na een brand zijn voorbeelden van situaties waarin direct brandwachten moeten worden ingezet. Neem nu contact met ons op voor 24/7 assistentie, en binnen 2 uur kunnen de rijksgediplomeerde brandwachten ter plaatse zijn.

Brandpreventie

Er zijn verschillende situaties waarin rijksgediplomeerde brandwachten tijdelijk noodzakelijk kunnen zijn, zoals bij een defecte brandmeldinstallatie, een niet werkend sprinklersysteem, niet goedgekeurde brandcompartimenten, of voor inspectie na een brandincident.

Veiligheid voorop

Open vuur vindt zijn toepassing in diverse situaties, zoals bij las- of slijpwerkzaamheden of dakbedekking. Daarnaast wordt het ook gebruikt op televisie- en filmsets, en bij evenementen, waar het op verschillende manieren ingezet kan worden. Voorbeelden hiervan zijn in de horeca, bij vuurwerkshows, pyrotechnische effecten, of zelfs bij het maken van een kampvuur.

Daarom kiest u voor onze rijksgediplomeerde brandwachten

Veiligheidsprofessional nodig?

U wilt een offerte aanvragen voor de dienstverlening van Brandwacht Vandaag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u verzoeken om de offerte aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen 24 uur contact met u op. Alvast bedankt voor de aanvraag!

Onze aanpak

Overleg

We vernemen graag met welke situatie u te maken heeft, en hoe wij u kunnen bijstaan. We adviseren u vervolgens over hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Offerte en plan

U ontvangt na goed overleg een gedetailleerd voorstel met daarin het plan van aanpak en de voorziene kosten.

Selectie

Indien u akkoord bent met het voorstel gaan wij voor u aan de slag. We zoeken op basis van uw specifieke situatie de veiligheidsprofessional(s) die op uw opdracht aansluit.

Uitvoer

Nadat er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de veiligheidsprofessional(s) gebriefd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen bezig te zijn om wetten en regelingen na te leven. Brandwacht Vandaag houdt ook rekening met de wereld om haar heen. Als organisatie letten we erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden tegelijkertijd ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze rijksgediplomeerde brandwachten of over de dienstverlening in het algemeen neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Chaïm Benistant
Eigenaar Brandwachtvandaag.nl

Veelgestelde vragen

Onderhoudswerkzaamheden, vooral het zogenaamde ‘heetwerk’ zoals las- of slijpwerkzaamheden, kunnen het risico op brand of incidenten verhogen, vooral als ze onvoorzichtig worden uitgevoerd. Brandwacht Vandaag voorziet in rijksgediplomeerde brandwachten, buitenwachten en industriële brandwachten die toezicht houden bij het gebruik van open vuur, waarbij zij preventief optreden en continu waakzaam zijn over de omgeving.

Open vuur wordt op diverse manieren toegepast, zoal bij dakdekkings- of laswerkzaamheden en op evenementen zoals in de horeca, bij vuurwerk, pyro-effecten of kampvuren. Dit brengt brandrisico’s met zich mee waarop toegezien moet worden.

Op televisie- en filmsets is brandbeveiliging essentieel om te voorkomen dat opnames en duur opnamemateriaal verloren gaan door brandincidenten.

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) en een rijksgediplomeerde brandwacht hebben beide als taak om de veiligheid binnen een organisatie te waarborgen, maar er zijn enkele verschillen tussen de twee rollen.

Een bedrijfshulpverlener is iemand die is opgeleid om eerste hulp te verlenen bij ongevallen, branden van kleine aard te bestrijden en te alarmeren, en om evacuaties te coördineren. BHV’ers worden getraind om snel te reageren op noodsituaties en om de veiligheid van de medewerkers en bezoekers te waarborgen. Ze hebben vaak kennis van EHBO, brandbestrijding en beschikken over communicatievaardigheden om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties.

Een rijksgediplomeerde brandwacht is een professional die specifiek is opgeleid om brandveiligheidstaken uit te voeren op locaties waar brandrisico’s aanwezig zijn. Ze hebben meestal een uitgebreidere opleiding en training gehad dan een BHV’er. Rijksgediplomeerde brandwachten worden vaak ingezet op grote bouwplaatsen, binnen bijvoorbeeld de industrie en zorg of evenementen waar een verhoogd risico op brand aanwezig is. Ze zijn gespecialiseerd in het controleren van brandveiligheidsmaatregelen, het uitvoeren van brandpreventie-inspecties en het nemen van adequate maatregelen bij brand.