Voor spoed bel 24/7085 060 8112

FAQ

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u vrijblijvend een van onze adviseurs spreken, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Brandveiligheid

Onder een brandklasse verstaat men een groep van gelijksoortige branden geordend naar de aard van de brandende stoffen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van een branden met een brandblusser. De brandklasse wordt door middel van een pictogram en de letter die daarbij hoort op de brandblusser weergegeven.

Brandklasse A

Dit is een brand van vaste stoffen zoals: gordijnen, hout, meubels, papier, rubber, enzovoorts. 

Geschikte blusmiddelen: blusdeken, brandslanghaspel, poederblusser en sproeischuimblussers.

Brandklasse B

Dit is een brand van vloeibare stoffen zoals: aceton, benzine, dieselolie, was, enzovoorts. 

Geschikte blusmiddelen: CO2 blussers of poederblussers en sproeischuimblussers.

Brandklasse C

Dit is een brand van gassen zoals: aardgas, LPG, propaan, enzovoorts.

Het beste om een brandklasse C te blussen is om als eerste de gaskraan dicht te draaien, er is anders kans op explosiegevaar. 

Geschikte blusmiddel: poederblusser.

Brandklasse D

Dit is een brand van metaal zoals: aluminium, magnesium, metaal, enzovoorts.

Geschikte blusmiddel: poederblusser geschikt voor brandklasse D, deze blusser wordt ook wel een metaalbrandblusser genoemd.

Brandklasse E

Dit zijn elektriciteitsbranden. 

Let op: brandklasse E is in Nederland komen te vervallen doordat elektriciteit wel een oorzaak van brand kan zijn maar zelf niet brand. Door kortsluiting gaat bijvoorbeeld een mobiele telefoons branden. In dat geval staat de mobiele telefoon in brand en niet het elektriciteit. Dit is dan geen brandklasse E brand maar brandklasse A.

Brandklasse F

Dit is een brand van vetten en (frituur)olie zoals: bakolie of frituurvet. 

Geschikte blusmiddelen: vetblusser of een sproeischuimblusser dat geschikt is voor brandklasse ABF.

Een brandblusser is bedoeld om een beginnende brand te blussen. Wanneer  u tijdig met blussen begint kan de schade beperkt blijven. Het is dan ook zinvol om een brandblusser in uw kantoor of voertuig te hebben. Houd u er ook rekening mee dat de brandweer in beginsel een aanrijtijd van 8 minuten  heeft? In het belang van uw eigen veiligheid is het bij een brand die in omvang snel toeneemt raadzaam een veilige plek op te zoeken. U dient nooit onnodige risico’s te nemen, voorkom daarom ook het inademen van giftige stoffen zoals rook. Rook is namelijk minstens zo gevaarlijk als brand. Rook is vaak giftig, heet en kan in een kort tijdsbestek blijvende schade veroorzaken bij inademen van de rook.

Blusdeken

Een blusdeken is uitstekend geschikt voor het doven van een kleine brand ter grootte van ongeveer een basketbal of voor het doven van de vlammen als de kleding van iemand vlam heeft gevat. 

Let op: Houd u er rekening mee dat een blusdeken niet geschikt is voor het doven van een vlam in de pan. Uit een onderzoek van de Brandwonden Stichting in samenwerking met brandweer Gelderland-Zuid blijkt namelijk dat er twee typen blusdekens in omloop zijn. De ene blusdeken is geschikt voor alle branden terwijl de andere blusdeken ongeschikt is om vet- en oliebranden mee te doven. De ongeschikte deken vat bij het afdekken van de pan zelfs vlam. Wij raden u om  deze reden het gebruik van een blusdeken bij een vlam in de pan sterk af.

Kooldioxideblusser

Een kooldioxideblusser kunt u herkennen aan de zwarte koker aan het einde van de slang. Het voordeel van dit type brandblusser is dat het geen reststoffen achterlaat. Dit maakt de blusser geschikt voor het blussen van een vlam in de pan en elektrische apparatuur. Houd voor uw eigen veiligheid het blusapparaat altijd aan het handvat vast. Het uiteinde van de koker wordt met -80 graden Celsius namelijk zeer koud, wat ‘koude’ (brand)wonden kan veroorzaken. 

Let op: U dient op te passen voor verstikkingsgevaar, met name in een kleine ruimte, dit omdat de CO2 de zuurstof in de ruimte verdrijft.

Sproeischuimblusser

Een (sproei)schuimblusser is zowel thuis als op reis prima geschikt voor het blussen van kleine branden door vloeibare en vaste stoffen. Dit type blusser is eenvoudig te bedienen, veroorzaakt bij het blussen weinig nevenschade, en heeft een langere blusduur dan een poederblusser.

Water

Water is in veel gevallen de eerste logische gedachte bij het blussen van een brand. Toch is het in sommige gevallen absoluut niet raadzaam om bij een brand water te gebruiken. Bij brandende vet of olie (vlam in de pan) of brand veroorzaakt door een elektrisch apparaat is het beter om een brandblusser te gebruiken. Een vlam in de pan dooft u door de deksel op de pan te schuiven. 

Iedere brandblusser die in Nederland te koop is dient voorzien te zijn van een Rijkstypekeur. Onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt dit keur toegewezen. Het keur is te  herkennen aan het ovaal op de brandblusser. Het Rijkstypekeur regelt dat een brandblusser aan de in Nederland gestelde eisen voldoet.

Het volume van een brandblusser is van belang om een serieuze bluspoging uit te kunnen voeren. Doordat veel  mensen nauwelijks tot geen ervaring met blussen hebben gaat er een aanzienlijke hoeveelheid blusstof verloren voordat men effectief tot blussen komt. Afhankelijk van de situatie waarvoor de blusser mogelijk ingezet zal worden  is een minimum van 2 kilo (poederblusser) of 2 liter (schuimblusser) raadzaam.

Brandwacht Vandaag raad u een poederblusser of schuimblusser van minimaal 2 kg/2 ltr in uw voertuig aan. Wanneer u over een (sta) caravan beschikt is het ook raadzaam om een rookmelder en CO melder te plaatsen. Deze melders kunnen u wakker maken in geval van een brand.

Nadat u een brandblusser heeft aangeschaft leest u eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig door. In geval van een brand heeft u hier namelijk geen tijd meer voor. Mocht u ooit in de gelegenheid zijn om te oefenen – denkt u bijvoorbeeld aan een BHV-training- grijpt u deze mogelijkheid dan aan. 

Een brandblusser kan slechts éénmalig gebruikt worden. Is een brandblusser eenmaal geactiveerd (per ongeluk of bewust) dan leidt dat tot substantieel verlies van het blusmiddel en de druk. Ook bent u naderhand niet meer zeker over de goede en effectieve werking van uw brandblusser. Laat u als dat mogelijk is een gebruikte brandblusser controleren en hervullen door een specialist of zorg voor een nette afvoer en vervanging via bijvoorbeeld de afvalstoffendienst van uw gemeente.

Een beginnende brand in uw object kunt u in veel gevallen zelf blussen. 

Deze twee blusregels hanteert u:  

 • Nader met inachtneming van uw eigen veiligheid de brandhaard zo dicht mogelijk 
 • Spuit met korte stoten

 

Let op: U doet dit alleen wanneer u zonder gevaar kunt wegkomen.  

Rookmelders

Melders voor doven of slechthorenden

Speciaal voor doven en slechthorenden zijn er rookmelders en accessoires ontworpen die draadloos kunnen worden gekoppeld aan een rookmelder. Voorbeelden hiervan zijn de trilplaat of de Strobe. De trilplaat kunt u onder uw kussen leggen op uw bank of bed, hierdoor word u door de trillingen direct gewaarschuwd als er brand uitbreekt en snel kunt vluchten. De Strobe plaatst u in de leefruimten en geeft felle lichtflits signalen. ‍ 

Let op: deze accessoires hebben geen detectie mogelijkheid. Ze worden pas geactiveerd als ze een signaal van de rookmelder ontvangen. Om deze accessoires te gebruiken heeft u daarom altijd een gekoppelde rookmelder nodig.  ‍ Wek- en waarschuwingssystemen voor doven en slechthorenden komen bij een aantal zorgverzekeraars voor vergoeding in aanmerking. Brandwacht Vandaag adviseert u voorafgaand van de aankoop contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Gekoppelde rookmelder(s)

Wilt u meerdere melders in uw huis ophangen? Of hoort u uw rookmelder niet goed? Dan adviseert Brandwacht Vandaag om gekoppelde rookmelders op te hangen. Het koppelen van de rookmelders is heel simpel en kan draadloos. ‍ Als één melder in huis afgaat door rook, dan gaat het signaal af bij alle melders die gekoppeld zijn. Hierdoor wordt u eerder gewaarschuwd en heeft u langer de tijd om te vluchten. Hiermee vergroot u uw overlevingskans. Wist u dat u uw gekoppelde melders ook kan delen met de buren? Zo woont u nog veiliger en kunt u elkaar bij een beginnende brand in huis eerder waarschuwen of helpen. 

Slimme rookmelders

Slimme rookmelders waarschuwen niet alleen door middel van een geluidssignaal, maar laten u ook op andere manieren weten dat er brand is. ‍ 

Zo kan u worden gebeld, een push melding krijgen op uw telefoon of een e-mail ontvangen waarin precies wordt aangegeven waar er in huis rook, brand of een temperatuurstijging gemeten is. Ook kan de melder visueel alarm geven door te gaan knipperen.   

Ten slotte kan deze melder elektrische apparaten in de buurt uitschakelen en eventuele rolluiken openen, zodat u sneller kan vluchten. Een voorbeeld van een slimme rookmelder is de Google Nest rookmelder. 

Optische rookmelder

De meest voorkomende rookmelders zijn optische melders. Deze rookmelder werkt op basis van infrarood en waarschuwt u bij rookontwikkeling.  ‍ 

In de optische rookmelder wordt een infrarode lichtbundel naar een gevoelige cel gezonden. De rookmelder slaat alarm zodra er rook in de baan van de infrarode lichtbundel komt en er niets binnenkomt in de gevoelige cel.

Thermische rookmelder

De thermische melder (ook wel hittemelder genoemd) gaat niet af bij rook, maar bij een te hoge of snel stijgende temperatuur. ‍ 

Heeft u een dichte keuken en geeft de optische melder te vaak(onnodig) alarm door stoom en damp van keukenapparatuur? Kies dan voor een thermische melder. Deze melder gaat af bij een te hoge of snel stijgende temperatuur. Houdt hierbij wel rekening dat deze later alarm geeft indien er brand uitbreekt. 

Rookmelders op het lichtnet

Rookmelders op het lichtnet sluit u aan op een stroompunt in het plafond. Dit zorgt ervoor dat de rookmelder continu van stroom is voorzien. ‍ 

Rookmelders op het lichtnet hebben wel altijd een backup batterij, voor als de stroom plotseling uitvalt. Het voordeel van deze rookmelder is dat u deze batterij niet zo vaak hoeft te vervangen, omdat hij minder snel leeg is. De melder schakelt bij een stroomuitval direct over op de batterijen, zodat u alsnog op tijd wordt gewaarschuwd als er brand uitbreekt.

Combimelder

Een combimelder is een rookmelder en koolmonoxidemelder in één. Denk voor het aanschaffen van een combimelder goed na waar u de melder wilt ophangen, het is namelijk niet in elke ruimte van uw woning mogelijk. ‍ 

Wil u een combimelder ophangen in een ruimte waar zich een verbrandingstoestel bevindt? Dan is het mogelijk om een combimelder op te hangen. In een ruimte met een verbrandingstoestel is de hoogte waar u normaal een rook- of koolmonoxide melder zou ophangen namelijk gelijk.   

In ruimtes waar zich geen verbrandingstoestel bevindt verschilt het advies over de hoogte waar de melder opgehangen moet worden. In deze ruimtes adviseert Brandwacht Vandaag om zowel een rook- als een koolmonoxidemelder op te hangen.

Doordat rook altijd stijgt is het belangrijk om de rookmelder aan het plafond te hangen. Dit is de plek waar de rookmelder het snelste alarm kan geven indien er een brand ontstaat. Hang de melder in het midden van het plafond op minimaal 50 centimeter van een muur of hoek. Hang uw rookmelder daarnaast ook minimaal 30 centimeter van een lamp vandaan. Dichtbij een lamp kan de rookmelder vervuild worden door het stof dat de lamp aantrekt. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de rookmelder voordat u deze ophangt. 

Er zijn verschillende plekken waar u de rookmelder beter niet kan plaatsen: ‍ 

 • Bij een ventilator of ventilatieopening 
 • Boven de verwarming ‍
 • Op een tochtige plek 

 

Op deze plekken kunnen rookdeeltjes door de luchtstroming de rookmelder niet bereiken, waardoor u niet of te laat gewaarschuwd zal worden.

Ook plaatst u geen rookmelder in de badkamer in verband met stoom en vocht. Staat er in de badkamer apparatuur die brand kan veroorzaken (bijvoorbeeld een wasdroger), plaats dan een rookmelder in de gang aan het plafond op 50 cm afstand van de badkamerdeur en op 50 cm afstand van omliggende muren.

Brandwacht Vandaag gaat uit van drie verschillende veiligheidsniveaus: ‘voldoende’, ‘beter’ en ‘best’·        

 • Het eerste veiligheidsniveau voldoende houdt in dat u de rookmelders op elke (woon)verdieping bij voorkeur in de vluchtroute (meestal de hal en overloop) ophangt.        
 • U bent nog beter beschermd als je de rookmelders ook in alle slaapkamers plaatst.  
 • Voor de beste, optimale veiligheid plaatst u de rookmelders ook in alle overige ruimtes in uw woning waar brand zou kunnen ontstaan.  


Dit advies is gebaseerd op het onderzoek Effectiviteit van rookmelders in woningen dat de Brandweeracademie van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) – voorheen Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) – heeft uitgevoerd.  

Er zijn drie manieren om rookmelder op te hangen, dit zijn:

 1. Met een daarvoor bestemde sticker. Er bestaan speciale dubbelzijdige stickers waar u een rookmelder heel gemakkelijk mee kunt ophangen. Zorg dat de ondergrond ontvet (en egaal) is en plaats de sticker. Plak de rookmelder er tegen aan en druk even stevig aan en klaar ben u.  
 2. ‍Met een magneetplaat.  ‍De magneetplaat werkt ongeveer hetzelfde als de sticker, maar met magneet sticker. Let op: niet iedere rookmelder kan met een magneet bevestigd worden. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de rookmelder.
 3. Vastschroeven . U kunt de rookmelder natuurlijk ook in het plafond vastschroeven. Voordeel is dat rookmelders tegenwoordig 10 jaar meegaan, dus 1 keer vastschroeven is 10 jaar veilig (dan dient u uw rookmelder natuurlijk wel goed onderhouden).

een kamer met schuine of toelopende plafonds of puntgevels dienen de rookmelders op (maximaal) 90 centimeter vanaf het hoogst gemeten punt van het plafond te worden opgehangen. Zodra de rookmelder meer dan 90 centimeter vanaf het hoogst gemeten punt van het plafond wordt opgehangen, bestaat er een kans dat de rook de sensor niet op tijd wordt bereikt door de stilstaande lucht in de nok van het plafond.  

Het is belangrijk om uw rookmelder elke maand goed te onderhouden.

Schoonmaken

Maak uw rookmelder elke maand schoon. Stof en vuil kunnen zich namelijk zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van de rookmelder ophopen waardoor de sensor in de rookmelder vals alarm kan geven.

Daarnaast kan het de werking van de rookmelder verminderen. Maakt uw de rookmelder daarom minstens een keer in de maand stofvrij met de stofzuiger of een licht vochtig doekje.  

Het schoonmaken kost u maar een paar minuten per maand en hierdoor hoef u niet plots (wakker) te schrikken van uw rookmelder die vals alarm slaat. ‍ Heeft u een hoog plafond? Dan kunt u natuurlijk altijd de stofzuigerslang gebruiken om de rookmelder schoon te maken. 

Batterijen

Het is belangrijk om de batterij van de rookmelder te blijven controleren, zodat de batterij op tijd wordt vervangen zodra dit nodig is.   

Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee, maar er zijn ook rookmelders waarbij de batterijen het vijf tot tien jaar lang doen. Plak een datumsticker op de rookmelder op het moment dat u een nieuwe batterij plaatst, zo weet u altijd wanneer de batterij voor het laatst vervangen is. Mocht de rookmelder daarna nog niet functioneren is het nodig om een nieuwe rookmelder aan te schaffen. We adviseren om een rookmelder aan te schaffen waarvan de batterij tien jaar meegaat, zodat het minder vaak nodig is om de batterij te vervangen.

Veelgestelde vragen

Veiligheid algemeen

In de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) staat precies beschreven waar de risico’s in uw organisatie liggen en wat de effecten hiervan is. Een brandwacht kan onderdeel van het RI&E-protocol uitmaken.

Een Taak Risico Analyse, afgekort TRA, is een analyse van de risico’s die voorkomen bij specifieke risicovolle werkzaamheden. De werkzaamheden worden geanalyseerd en er worden op voorhand mitigerende of reducerende maatregelen opgesteld. Een Taak Risico Analyse richt zich op het welzijn en de veiligheid van de uitvoerende medewerkers op de werkvloer.

Het doel van een Taak Risico Analyse is het vooraf bedenken en reduceren of elimineren van de aanwezige risico’s. Het is van belang om bewustzijn te creëren omtrent de mogelijke gevaren en de nodige acties te ondernemen ter waarborging van de veiligheid op en rondom de werkplek.

Naast de Taak Risico Analyse (TRA), is het VCA-certificaat verplicht. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Iedere onderneming dient over een eigen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te beschikken en voor ieder project wordt er een apart veiligheidsplan opgesteld. Een TRA kan onderdeel uitmaken van het veiligheidsplan bij specifieke risicovolle werkzaamheden. Een Taak Risico Analyse is dan vereist en wordt bij de werkzaamheden van de medewerkers door de leidinggevende ingebracht. Het tussentijds evalueren (en eventueel herzien) van de Taak Risico Analyse is tevens van cruciaal belang.

De belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van een Taak Risico Analyse zijn:

 • Taken, werkplek en werkomgeving: Om welke risicovolle werkzaamheden gaat het en hoe ziet de betreffende werkomgeving er qua omgevingsrisico’s uit?
 • Complexiteit: Zijn er factoren die (meer) druk leggen op de werkzaamheden? Denk hierbij ondermeer aan tijdsdruk, een druk bezette werkomgeving, enzovoorts.
 • Condities: Omgevingscondities die tot extra risico’s kunnen leiden. Denk hierbij aan geluid, licht, trillingen, weersomstandigheden en andere factoren die invloed kunnen hebben.

Veiligheidsprofessionals

Er bestaan verschillende soorten brandwacht specialismen, dit zijn:

 • Buitenwacht
 • Industriële brandwacht
 • Rijksgediplomeerde brandwacht
 • Repressieve brandwacht

Buitenwacht
Een buitenwacht houd toezicht bij werkzaamheden in een besloten ruimte, ook wel een mangat genoemd. Doordat een of meerdere personen zich in een besloten ruimte bevinden zijn er risico’s waar rekening gehouden mee dient te worden. Essentieel voor de incidentbeheersing zijn het toezicht houden en het eventueel responderen in het geval van een incident.

Industriële brandwacht
Een industriële brandwacht is inzetbaar bij werkzaamheden in besloten ruimtes, ook tijdens shutdowns of turnarounds. Doorgaans vinden deze werkzaamheden in de petrochemie en industrie plaats.

Rijksgediplomeerde brandwacht
Een rijksgediplomeerde brandwacht houd waar nodig toezicht op onder meer brandgevaarlijke werkzaamheden en activiteiten tijdens evenementen, bij storing aan een brandmeldcentrale , brandmeldinstallatie of sprinklerinstallatie en werkzaamheden in besloten ruimtes om calamiteiten te voorkomen.

Repressieve brandwacht
Een repressieve brandwacht is getraind bij een brandweerkorps en is in het specifiek specifiek getraind voor brandbestrijding en hulpverlening. Deze brandwacht is medisch gekeurd en kan derhalve ingezet worden in de uitrukdienst van de brandweer. 

Om voor u de meest geschikte veiligheidsprofessional te vinden verwijzen wij u graag door naar onze diensten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Wet- en regelgeving

Een Rijksgediplomeerde Brandwacht is vereist wanneer de brandveiligheid in omgevingen of bepaalde situaties gewaarborgd dient te worden. Dit op last van de brandweer, gemeente en/of verzekeraar.

Om te overzien dat de veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd en brand te voorkomen wordt veelal een brandwacht ingezet. Brandwachten worden onder meer ingezet tijdens de volgende activiteiten:

 • Evenementen
 • Heetwerk zoals branden, lassen en slijpen
 • Ondersteuning of versterking van de bedrijfshulpverlening (BHV) bij onderbezetting
 • Uitval blusinstallatie of sprinklerinstallatie
 • Uitval van brandmeldinstallatie
 • Verbouwingswerkzaamheden

Brandwacht Vandaag BV levert u graag vakbekwame brandwachten. De brandwachten die wij leveren zijn zowel ervaren als Rijksgediplomeerd.

Om voor u de meest geschikte veiligheidsprofessional te vinden verwijzen wij u graag door naar onze diensten.

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Uitgezonderd hiervan zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp). u de meest geschikte veiligheidsprofessional te vinden verwijzen wij u graag door naar onze diensten.

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) draagt er in opdracht van de Nederlandse Staat zorg voor dat ongeautoriseerd gebruik van de OOV-striping zo veel mogelijk voorkomen wordt. Ook beheert en handhaaft het NIPV haar rechten op de brandweerhuisstijl en het brandweeruniform. De OOV-striping, het (brandweer- en politie)logo en de Star of Life zijn bovendien als merk gedeponeerd.

De brandweerhuisstijlonderdelen (zoals het beeldmerk, logo, rangonderscheidingstekens en andere specifieke uitingen) zijn auteursrechtelijk beschermd, nu het gaat om een werk – in de zin van de Auteurswet – met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit auteursrecht berust bij het NIPV. Het auteursrecht op een werk geeft de rechthebbende ervan het uitsluitende recht om het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken (artikel 1 Auteurswet). Het gebruik van brandweer woord-beeldmerk op kleding is daarom uitsluitend toegestaan voor de door de minister aangewezen brandweerregio’s/veiligheidsregio’s (de brandweerkorpsen als bedoeld in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio´s en de aangewezen bedrijfsbrandweerorganisaties als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio´s) Personen of instanties, niet behorende tot de brandweersector, mogen dus slechts van de brandweerhuisstijl, of onderdelen daarvan gebruikmaken, als zij daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van het NIPV hebben ontvangen.

Bedrijven, waaronder ook zelfstandigen zonder personeel, kunnen door het eventueel gebruik van kleding, voorzien van brandweerlogo’s, bij het publiek de indruk wekken dat men te maken heeft met de Nederlandse brandweersector en/of dat het bedrijf wordt aangestuurd door één van de Nederlandse Veiligheidsregio’s en/of brandweerkorpsen hetgeen niet het geval is. Het is dus zowel deze particulieren bedrijven, als medewerkers van de brandweer niet toegestaan om voor deze commerciële werkzaamheden, gebruik te maken van de brandweerhuisstijl of andere eigendommen van de Brandweer. 

Dit geldt overigens niet alleen voor brandwacht-functies maar ook BHV, nablusactiviteiten of andere activiteiten buiten de inzet van de Nederlandse Brandweer. De bedrijven die brandwachten verhuren dienen zelf de kleding te leveren voor de medewerkers waarop geen brandweeruitingen zijn aangebracht. Zelfstandigen Zonder Personeel schaffen zelf hun kleding aan, hierop staan geen logo’s van het uitlenende bedrijf. Uiteraard geldt dit ook voor het nieuwe bluskleding en het operationeel uniform, waarvan de gehele uitstraling auteursrechtelijk is beschermd. De brandweerregio en haar regionaal commandant hebben hier belangrijke zeggenschap en verantwoordelijkheid. Zij dienen maatregelen te nemen tegen medewerkers die oneigenlijk gebruik maken van brandweereigendommen zoals het uniform.

Op de website van Brandweer Nederland kunt u meer informatie aangaande dit onderwerp terugvinden.

Een brandblusser is in Nederland wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor uw voertuig.  In sommige (Europese) vakantielanden – zoals België, Bulgarije, Griekenland en Roemenië –  is het echter een onderdeel van de verplichte uitrusting van een auto. 

Sinds 1 juli 2022 is het in Nederland vereist om een rookmelder te hebben. Deze verplichting houdt in dat op iedere bouwlaag waar zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte bevindt, minstens één rookmelder in de vluchtweg geplaatst moet worden. Dit is meestal in de gang of overloop die leidt naar de voor/(achter)deur. Hiervoor wordt het Bouwbesluit aangepast en wordt het dus wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. Zowel huur- als koopwoningen en zowel nieuw- als bestaande bouw dienen aan deze verplichting te voldoen.