Voor spoed bel 24/7085 060 8112

Open vuur

Open vuur wordt op diverse manieren ingezet, zoals in dakbedekking en lassen. Het wordt ook gebruikt bij evenementen, bijvoorbeeld in de horeca, vuurwerk, pyrotechnische effecten of tijdens kampvuren. Dit brengt significante risico’s met zich mee, waaronder brand- en verwondingsgevaar. Daarom eisen veel lokale overheden en verzekeraars vaak de aanwezigheid van een brandwacht bij het gebruik van open vuur.

Preventief toezicht

Brandwacht Vandaag voorziet in rijksgediplomeerde brandwachten die toezicht houden bij het gebruik van open vuur, waarbij zij preventief optreden en continu waakzaam zijn over de omgeving. Ze controleren op brandgevaar en nemen maatregelen om verwondingen te voorkomen. In het onwaarschijnlijke geval van brand, reageert de brandwacht snel om het vuur te blussen, gebruikmakend van de door de opdrachtgever verstrekte materialen. Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment aan brandblussers beschikbaar om indien nodig te leveren.

De warmtebeeldcamera als hulpmiddel inzetten

In situaties met een verhoogd risico op niet waar te nemen branden, zoals in spouwmuren of dakconstructies, kunnen we warmtebeeldcamera’s gebruiken. Deze apparaten detecteren snel smeulbranden op plekken die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Dankzij deze camera’s kunnen we aanzienlijke schade voorkomen, aangezien veel branden klein beginnen. Daarom is het toezicht van rijksgediplomeerde brandwachten op brandveiligheid van cruciaal belang.

Daarom kiest u voor onze rijksgediplomeerde brandwachten

Veiligheidsprofessional nodig?

U wilt een offerte aanvragen voor de dienstverlening van Brandwacht Vandaag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u verzoeken om de offerte aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen 24 uur contact met u op. Alvast bedankt voor de aanvraag!

Onze aanpak

Overleg

We vernemen graag met welke situatie u te maken heeft, en hoe wij u kunnen bijstaan. We adviseren u vervolgens over hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Offerte en plan

U ontvangt na goed overleg een gedetailleerd voorstel met daarin het plan van aanpak en de voorziene kosten.

Selectie

Indien u akkoord bent met het voorstel gaan wij voor u aan de slag. We zoeken op basis van uw specifieke situatie de veiligheidsprofessional(s) die op uw opdracht aansluit.

Uitvoer

Nadat er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de veiligheidsprofessional(s) gebriefd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen bezig te zijn om wetten en regelingen na te leven. Brandwacht Vandaag houdt ook rekening met de wereld om haar heen. Als organisatie letten we erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden tegelijkertijd ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze rijksgediplomeerde brandwachten of over de dienstverlening in het algemeen neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Chaïm Benistant
Eigenaar Brandwachtvandaag.nl

Veelgestelde vragen

Open vuur wordt vaak gebruikt bij activiteiten zoals dakdekking, laswerkzaamheden en op evenementen, zoals in horeca-aangelegenheden, voor vuurwerk, pyro-effecten en kampvuren. Dit brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, zoals brandgevaar en het risico op verwondingen.

Brandwacht Vandaag levert rijksgediplomeerde brandwachten die preventief aanwezig zijn en voortdurend de omgeving in de gaten houden om brandgevaar te monitoren. Zij nemen ook voorzorgsmaatregelen om verwondingen te voorkomen en grijpen adequaat in bij het ontstaan van brand.

Bij complexe situaties met een verhoogd risico op verborgen branden, zoals in spouwmuren of dakconstructies, zet Brandwacht Vandaag warmtebeeldcamera’s in. Deze camera’s helpt om snel smeulbranden te detecteren op plaatsen die niet zichtbaar zijn met het blote oog, waardoor grote schade voorkomen kan worden.

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) en een rijksgediplomeerde brandwacht hebben beide als taak om de veiligheid binnen een organisatie te waarborgen, maar er zijn enkele verschillen tussen de twee rollen.

Een bedrijfshulpverlener is iemand die is opgeleid om eerste hulp te verlenen bij ongevallen, branden van kleine aard te bestrijden en te alarmeren, en om evacuaties te coördineren. BHV’ers worden getraind om snel te reageren op noodsituaties en om de veiligheid van de medewerkers en bezoekers te waarborgen. Ze hebben vaak kennis van EHBO, brandbestrijding en beschikken over communicatievaardigheden om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties.

Een rijksgediplomeerde brandwacht is een professional die specifiek is opgeleid om brandveiligheidstaken uit te voeren op locaties waar brandrisico’s aanwezig zijn. Ze hebben meestal een uitgebreidere opleiding en training gehad dan een BHV’er. Rijksgediplomeerde brandwachten worden vaak ingezet op grote bouwplaatsen, binnen bijvoorbeeld de industrie en zorg of evenementen waar een verhoogd risico op brand aanwezig is. Ze zijn gespecialiseerd in het controleren van brandveiligheidsmaatregelen, het uitvoeren van brandpreventie-inspecties en het nemen van adequate maatregelen bij brand.