Voor spoed bel 24/7085 060 8112

Buitenwachten

Zoekt u gecertificeerde buitenwachten? Bij Brandwacht Vandaag vindt u ze. De buitenwachten zijn professionals met ervaring die de veiligheid waarborgen. Neem 24/7 contact met ons op voor dringende hulp. De veiligheidsprofessionals kunnen binnen 2 uur ter plaatse zijn. Brandwacht Vandaag staat voor u klaar.

Waarborging van veiligheid in besloten ruimtes

De buitenwachten van Brandwacht Vandaag houden toezicht bij werkzaamheden in een besloten ruimte, ook wel een putwacht genoemd. Doordat een of meerdere personen zich in een besloten ruimte bevinden zijn er risico’s waar rekening gehouden mee dient te worden. Essentieel voor de incidentbeheersing zijn het toezicht houden en het eventueel responderen in het geval van een incident.

Gecertificeerde buitenwachten op locatie

De buitenwachten van Brandwacht Vandaag zijn volledig gecertificeerd voor het gebruik van kleine blusmiddelen, het verlenen van eerste hulp en het verrichten van gasmetingen.  U kunt er bij ons altijd op vertrouwen dat u een gecertificeerde professional in huis haalt. Wilt u buitenwacht inhuren? Neem dan contact met ons op.

Daarom kiest u voor onze buitenwachten

Veiligheidsprofessional nodig?

U wilt een offerte aanvragen voor de dienstverlening van Brandwacht Vandaag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u verzoeken om de offerte aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen 24 uur contact met u op. Alvast bedankt voor de aanvraag!

Onze aanpak

Overleg

We vernemen graag met welke situatie u te maken heeft, en hoe wij u kunnen bijstaan. We adviseren u vervolgens over hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Offerte en plan

U ontvangt na goed overleg een gedetailleerd voorstel met daarin het plan van aanpak en de voorziene kosten.

Selectie

Indien u akkoord bent met het voorstel gaan wij voor u aan de slag. We zoeken op basis van uw specifieke situatie de veiligheidsprofessional(s) die op uw opdracht aansluit.

Uitvoer

Nadat er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de veiligheidsprofessional(s) gebriefd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen bezig te zijn om wetten en regelingen na te leven. Brandwacht Vandaag houdt ook rekening met de wereld om haar heen. Als organisatie letten we erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden tegelijkertijd ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze buitenwachten of over de dienstverlening in het algemeen neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Chaïm Benistant
Eigenaar Brandwachtvandaag.nl

Veelgestelde vragen

Een buitenwacht is een persoon die belast is met het toezicht houden op veiligheidsaspecten rondom werkzaamheden in besloten ruimtes, zoals een mangat. Werkzaamheden in besloten ruimtes brengen specifieke risico’s met zich mee, zoals beperkte toegang, mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, en beperkte ventilatie. De buitenwacht heeft als taak ervoor te zorgen dat degenen die zich in de besloten ruimte bevinden, veilig kunnen werken en dat er snel kan worden gereageerd in het geval van een noodsituatie.
Een buitenwacht waarborgt een veilige werkomgeving bij activiteiten in besloten ruimtes. Taken omvatten toezicht houden, communicatie met personeel in de ruimte, veiligheidssignalering plaatsen en snel reageren bij noodsituaties. Toegangscontrole, beheer van veiligheidsuitrusting en samenwerking met betrokkenen zijn essentieel. De specifieke verantwoordelijkheden variëren afhankelijk van de industrie en risico’s, maar de kern is het handhaven van veiligheid tijdens werkzaamheden in besloten ruimtes.

Buitenwacht
Een buitenwacht houd toezicht bij werkzaamheden in een besloten ruimte, ook wel een mangat genoemd. Doordat een of meerdere personen zich in een besloten ruimte bevinden zijn er risico’s waar rekening gehouden mee dient te worden. Essentieel voor de incidentbeheersing zijn het toezicht houden en het eventueel responderen in het geval van een incident.

First Responder
First Responder Teams, officieel bekend als First Responders Bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno), zijn van vitaal belang in noodsituaties binnen bedrijven en organisaties. Het werk van de First Responder wordt erkend door instituten zoals het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (CaBo). Deze teams dragen beschermende brandweerkleding en elk lid is getraind als rijksgediplomeerde brandwacht en repressief inzetbaar.

Industriële brandwacht
Een industriële brandwacht is inzetbaar bij werkzaamheden in besloten ruimtes, ook tijdens shutdowns of turnarounds. Doorgaans vinden deze werkzaamheden in de petrochemie en industrie plaats.

Rijksgediplomeerde brandwacht
Een rijksgediplomeerde brandwacht houd waar nodig toezicht op onder meer brandgevaarlijke werkzaamheden en activiteiten tijdens evenementen, bij storing aan een brandmeldcentrale, brandmeldinstallatie of sprinklerinstallatie en werkzaamheden in besloten ruimtes om calamiteiten te voorkomen.

Repressieve brandwacht
Een repressieve brandwacht is getraind bij een brandweerkorps en is in het specifiek specifiek getraind voor brandbestrijding en hulpverlening. Deze brandwacht is medisch gekeurd en kan derhalve ingezet worden in de uitrukdienst van de brandweer. 

Om voor u de meest geschikte veiligheidsprofessional te vinden verwijzen wij u graag door naar onze diensten.

Het verschil tussen een buitenwacht en een industriële brandwacht ligt voornamelijk in hun specifieke taken en verantwoordelijkheden, hoewel er overlapping kan zijn in bepaalde situaties.
 
Buitenwacht 
  • Een buitenwacht is primair verantwoordelijk voor het toezicht houden bij werkzaamheden in besloten ruimtes, zoals een mangat.
  • De taak van een buitenwacht omvat het handhaven van veiligheid en het waarschuwen van betrokkenen in geval van nood of onvoorziene situaties.
  • Buitenwachten spelen een cruciale rol in incidentbeheersing, omdat ze alert moeten zijn op potentiële gevaren en snel moeten reageren in noodsituaties.
 
Industriële brandwacht
  • Een industriële brandwacht heeft een bredere inzetbaarheid en is niet beperkt tot alleen toezicht houden bij besloten ruimtes.
  • Ze worden vaak ingezet tijdens specifieke industriële activiteiten, zoals shutdowns of turnarounds, en kunnen werkzaam zijn in diverse sectoren, waaronder de petrochemie en algemene industrie.
  • Naast toezicht houden, hebben industriële brandwachten vaak extra training en bevoegdheden om in te grijpen bij brandincidenten. Ze kunnen bijvoorbeeld brandbestrijdingsapparatuur bedienen en eerste hulp verlenen.