Voor spoed bel 24/7085 060 8112

First Responder Team

Bij Brandwacht Vandaag bieden wij gespecialiseerde First Responder Teams die een essentiële rol spelen in de interne hulpverlening binnen bedrijven. De teams zijn bekwaam in het snel reageren op noodsituaties, waaronder brand, evacuaties of (medische) hulpverlening. We blijven actief en alert, totdat de reguliere hulpdiensten de situatie overnemen, zodat u de zekerheid heeft van een veilige en beheerste omgeving. 

First Responder Teams?

First Responder Teams, officieel bekend als First Responders Bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno), zijn van vitaal belang in noodsituaties binnen bedrijven en organisaties. Hun werk wordt erkend door instituten zoals het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (CaBo). Deze teams dragen beschermende brandweerkleding en elk lid is getraind als rijksgediplomeerde brandwacht en repressief inzetbaar.

First Responder Team versus de bedrijfsbrandweer

Voorheen werd vaak gekozen voor de inzet van een bedrijfsbrandweer, bestaande uit zes brandweerlieden uitgerust met een volledig uitgerust brandweervoertuig. In bepaalde situaties met hoog risico was dit noodzakelijk, maar vaak bleek het een te ingrijpende maatregel voor de aanwezige risico’s.

Als een meer op maat gemaakte oplossing zijn brandwachten die ook als First Responder zijn opgeleid. Zij vormen een schakel tussen de BHV-organisatie en de bedrijfsbrandweer. De grootte van het team en de benodigde uitrusting worden specifiek afgestemd op de verwachte taken, in nauwe samenwerking met de veiligheidsdeskundige van het betreffende bedrijf.

Daarom kiest u voor onze First Responder Teams

Veiligheidsprofessional nodig?

U wilt een offerte aanvragen voor de dienstverlening van Brandwacht Vandaag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u verzoeken om de offerte aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen 24 uur contact met u op. Alvast bedankt voor de aanvraag!

Onze aanpak

Overleg

We vernemen graag met welke situatie u te maken heeft, en hoe wij u kunnen bijstaan. We adviseren u vervolgens over hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Offerte en plan

U ontvangt na goed overleg een gedetailleerd voorstel met daarin het plan van aanpak en de voorziene kosten.

Selectie

Indien u akkoord bent met het voorstel gaan wij voor u aan de slag. We zoeken op basis van uw specifieke situatie de veiligheidsprofessional(s) die op uw opdracht aansluit.

Uitvoer

Nadat er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de veiligheidsprofessional(s) gebriefd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen bezig te zijn om wetten en regelingen na te leven. Brandwacht Vandaag houdt ook rekening met de wereld om haar heen. Als organisatie letten we erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden tegelijkertijd ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze First Responder Teams of over de dienstverlening in het algemeen neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Chaïm Benistant
Eigenaar Brandwachtvandaag.nl

Veelgestelde vragen

Een reguliere BHV-organisatie is vaak beperkt in opleiding en beschikbare materialen voor het bestrijden van industriële calamiteiten. BHV’ers zijn meestal niet opgeleid voor onafhankelijke adembescherming en kunnen niet optreden in rookrijke omgevingen. First Responder Teams zijn speciaal opgeleid om adequaat te handelen in gevaarlijke situaties en zijn beter uitgerust voor specifieke risico’s.

First Responder Teams bieden een ‘hulpverleningsteam op maat’, dat beter aansluit bij de specifieke veiligheidsbehoeften van een bedrijf. Zij vormen een tussenoplossing tussen de BHV en een volledige bedrijfsbrandweer, wat vaak efficiënter en kosteneffectiever is voor minder risicovolle situaties.

Deze teams zijn erkend door diverse veiligheidsinstanties en hebben kenmerken zoals:

  • Dragen van beschermende brandweerkleding.
  • Rijksgediplomeerde brandwachten als teamleden.
  • Goede training en voorbereiding.
  • Beschikking over onafhankelijke ademlucht.
  • Conformering aan bestaande veiligheidsvoorzieningen.
  • Inzetprocedures op maat voor specifieke bedrijfssituaties.
  • Mogelijkheid tot levering van aanvullende materialen door Brandwacht Vandaag.

Brandwacht Vandaag zet repressieve brandwachten in die opgeleid zijn tot First Responder (FiRe bno), zodat de teams werken met de efficiëntie van een First Responder-organisatie, maar met het kennisniveau van een bedrijfsbrandweer.

Hoewel First Responders snel kunnen ingrijpen om escalatie van incidenten te voorkomen en snelle redding van personen te realiseren, zijn ze niet uitgerust voor de bestrijding van grote branden, complexe reddingen of ongevallen met gevaarlijke stoffen. Voor dergelijke scenario’s is inzet van een bedrijfsbrandweer met bijbehorend materieel noodzakelijk.

Buitenwacht
Een buitenwacht houd toezicht bij werkzaamheden in een besloten ruimte, ook wel een mangat genoemd. Doordat een of meerdere personen zich in een besloten ruimte bevinden zijn er risico’s waar rekening gehouden mee dient te worden. Essentieel voor de incidentbeheersing zijn het toezicht houden en het eventueel responderen in het geval van een incident.

First Responder
First Responder Teams, officieel bekend als First Responders Bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno), zijn van vitaal belang in noodsituaties binnen bedrijven en organisaties. Het werk van de First Responder wordt erkend door instituten zoals het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (CaBo). Deze teams dragen beschermende brandweerkleding en elk lid is getraind als rijksgediplomeerde brandwacht en repressief inzetbaar.

Industriële brandwacht
Een industriële brandwacht is inzetbaar bij werkzaamheden in besloten ruimtes, ook tijdens shutdowns of turnarounds. Doorgaans vinden deze werkzaamheden in de petrochemie en industrie plaats.

Rijksgediplomeerde brandwacht
Een rijksgediplomeerde brandwacht houd waar nodig toezicht op onder meer brandgevaarlijke werkzaamheden en activiteiten tijdens evenementen, bij storing aan een brandmeldcentrale, brandmeldinstallatie of sprinklerinstallatie en werkzaamheden in besloten ruimtes om calamiteiten te voorkomen.

Repressieve brandwacht
Een repressieve brandwacht is getraind bij een brandweerkorps en is in het specifiek specifiek getraind voor brandbestrijding en hulpverlening. Deze brandwacht is medisch gekeurd en kan derhalve ingezet worden in de uitrukdienst van de brandweer. 

Om voor u de meest geschikte veiligheidsprofessional te vinden verwijzen wij u graag door naar onze diensten.